יולנדה הירש סופר

"השתחררי מכבלי דיעותיהם של אחרים והיי מאושרת"

(יולנדה הירש)